Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Automatizace výrobních procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331512 Z,ZK 6 3P+2C+0L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními prvky automatizace základních výrobních procesů a s moderními trendy v oblasti výroby, které vedou ke zvýšení produktivity, kvality a opakovatelnosti výroby¨.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Úvod – vysvětlení pojmů: mechanizace, automatizace, robotizace, výhody, nevýhody, typy snímacích a kontrolních prvků

• Problematika automatizace výroby v souvislosti národní iniciativou Průmysl 4.0

• Navrhování robotických pracovišť a využití robotizace ve výrobních technologiích

• Automatizace slévárenských procesů - odlévání do kovových forem, tlakové lití

• Automatizace na slévárnách s pískovým hospodářstvím, návrh automatických pracovišť sléváren

• Automatizace svařovacích procesů, aplikace vhodných technologií, řízení a monitorování svařovacích parametrů

• Návrh automatů, robotizovaných pracovišť pro svařování, význam periferních zařízení, polohovadla, přípravky

• Automatizace v oblasti plošného tváření, návrh pracovišť pro tváření plechů

• Automatizace v oblasti objemového tváření, návrh automatických kovacích buněk

• Automatizace v oblasti lepení a aditivních technologii

• Automatizace procesů obrábění a montáží

• Automatizace v oblasti povrchových úpravách, návrh automatických linek pro PÚ

• Systémy řízení automatických provozů a vývojové trendy

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Elektronické podklady k výuce na: moodle.fs.cvut.cz/U12133/AVP

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7181206.html