Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tepelné zpracování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321088 Z,ZK 5 2P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Jana Sobotová
Přednášející:
Jana Sobotová
Cvičící:
Jana Sobotová
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Teoretické základy tepelného zpracování, základní postupy tepelného a chemicko-tepelného zpracování železných i neželezných kovů, exkurze zaměřená na danou tématiku.

Požadavky:

Požadavky na studenta: docházka na exkurzích a cvičeních

Ověření studijních výsledků: písemné, ústní

Osnova přednášek:

•Úvod do tepelného zpracování

•Ohřev a ochlazování

•Deformace při tepelném zpracování, prostředí pro ohřev a ochlazování

•Austenitizace a austenitické přeměny

•Žíhání

•Kalení objemové

•Popouštění, povrchové kalení

•Chemicko-tepelné zpracování

•Exkurze

•Tepelné zpracování ocelí a litin

•Tepelné zpracování neželezných kovů

•Nekonvenční metody tepelného zpracování

•Hodnocení provedeného tepelného zpracování

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•SOBOTOVÁ, J. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. Dotisk 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-05550-2.

•MACEK, K. a P. ZUNA. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-010-2798-8 (dostupné i v elektronické podobě)

•PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. 2. opr. a rozš. vyd. Brno: CERM, 2002. ISBN 80-720-4248-3.

•KRAUS, V. Tepelné zpracování a slinování. 3. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013, 270 s. ISBN 978-80-261-0260-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7181006.html