Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Seminář pro průmyslovou praxi I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2333032 Z 2 0P+2C+0L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat vybrané statistické metody, aplikovat modely rozhodovací analýzy, vytvářet

simulační a optimalizační modely při řízení průmyslových podniků. Metody statistické analýzy jsou nezbytným

předpokladem pro tvorbu modelů pro podporu rozhodovacích procesů v manažerské praxi. Tvorba modelů je realizována

s využitím MS Excel.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Statistický soubor a ukazatelé polohy a měnlivosti

• Regresní a korelační analýza lineární

• Regresní a korelační analýza nelineární

• Pravděpodobnost

• Náhodné veličiny diskrétní

• Náhodné veličiny spojité

• Modely LP - formulace LP problému, grafické řešení

• Modely LP - řešení LP problému, různé aplikace

• Modely řízení zásob

• Modely návazných procesů (PERT)

• Modely hromadné obsluhy

• Modely obnovy a údržby

• Modely simulační (Monte Carlo)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Elektronické podklady na https://moodle.fs.cvut.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7180906.html