Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Oborový projekt – Nauka o materiálu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2323016 Z 2 0P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Jana Sobotová
Přednášející:
Cvičící:
Jan Čížek, Jakub Horník, Jana Sobotová
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Studenti ve skupinách zpracovávají písemnou zprávu z oblasti hodnocení struktury a vlastností konkrétního materiálu, zpráva obsahuje teoretickou i praktickou část. Tímto způsobem si prohlubují své znalosti z Nauky o materiálu a získávají zkušenosti v oblasti týmové spolupráce. Jedná se o projektovou výuku, studenti se setkávají s vedoucím jejich práce v rámci domluvených konzultací a při provádění experimentálních prací v laboratořích. V rámci každé pracovní skupiny je výsledkem společná závěrečná práce a její obhajoba před ostatními studenty a vyučujícími.

Požadavky:

Odborná zpráva, prezentace

Osnova přednášek:

Dle instrukcí vyučujícího.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dle doporučení vedoucího

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7180806.html