Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Prezentační dovednosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2113020 Z 2 1P+1C+0L česky
Garant předmětu:
Jan Řezníček
Přednášející:
Jan Řezníček
Cvičící:
Jan Řezníček
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět slouží ke zdokonalení v oblasti prezentování výsledků odborné práce na širším fóru odborníků nebo laiků v dané

oblasti. Moderní nástroje prezentace jak výsledků tak i například produktů jsou základem úspěšného působení v konkrétní

oblasti vědy, poznání nebo i komerční sféry.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Přehled základních nástrojů prezentace pomocí PC a úvod do psychologie posluchačů

• Formy prezentování ve vztahu k prostředí, kde k prezentaci dojde

• Tvorba scénáře prezentace a volba vhodných nástrojů pro zaujetí publika

• Nástroje MS PowerPoint a jejich využívání při přípravě technických prezentací

• Použití konkrétních nástrojů pro zadané téma

• Příklady využití různých typů animací pro dosažení potřebných efektů

• Způsoby ukládání prezentací a převody do různých formátů včetně tvorby videa

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Klatovský, K.: PowerPoint 2019 (nejen) pro školy, Computer Media, Praha 2020

• Kučera, R.: Microsoft Office Power Point 2007, Bestseller, Praha 2008.

• Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti, Alfa, Praha 2007

• Elektronické podklady a předpřipravené grafické prvky pro využití v prezentacích

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7180206.html