Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Corrosion - and creep-resistant materials

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E322056 KZ 4 2P+1C+0L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Podstata a mechanismy koroze, druhy korozního napadení. Žárovzdorné materiály, oceli s odolností proti atmosférické korozi. Martenzitické, feritické, austenitické a duplexní antikorozní oceli, slitiny niklu a kobaltu, jejich vývoj a užití. Nekovové korozivzdorné materiály, zkoušky korozní odolnosti. Podstata a mechanismy žárupevnosti, charakteristiky žáropevných materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Podstata a mechanismy koroze, koroze v nevodivých prostředích

2.Žárovzdorné materiály

3.Koroze v elektricky vodivých prostředích, polarizační křivky, druhy korozního napadení

4.Atmosférická koroze, oceli s odolností proti atmosférické korozi

5.Chromové martenzitické a supermartenzitické oceli, feritické a superferitické oceli,

6.Austenitické a superaustenitické oceli

7.Duplexní korozivzdorné oceli, martenziticko-austenitické a SAF, nové druhy korozivzdorných ocelí

8.Slitiny niklu, kobaltu a Ti, jejich užití, nekovové korozivzdorné materiály

9.Zkoušky korozní odolnosti

10.Vlastnosti materiálů používaných v energetice. Žárupevnost, žáruvzdornost, křehký lom, korozní a radiační odolnost, opotřebení.

11.Lopatkové a rotorové materiály parních turbin. Oceli na součásti turbogenerátoru. Kotlové materiály, přehřívákové trubky a parovody.

12.Materiály na součásti vodních turbin.

13.Materiály na vybrané komponenty jaderných elektráren -palivové články, tlaková nádoba, primární potrubí, parogenerátory, cirkulační čerpadla, sekundární potrubí, kontejnery vyhořeného paliva.

14.Kovové a nekovové materiály větrných elektráren.

Osnova cvičení:

1.Žáruvzdornost feritických a austenitických ocelí

2.Kinetika atmosférické koroze, stanovení životnosti

3.Výpočet mechanicko-korozní pevnosti

4.Použitelnost Schafflerova diagramu

5.Životnost žáropevných materiálů, LM parametr

6.Závěrečný test

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]ČÍHAL,V. : Korozivzdorné oceli a slitiny, Academia Praha , 1999

[2]JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

[3]MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006

[4]KOUTSKÝ, J. Slitinové oceli pro energetické strojírenství, SNTL 1981

[5]BRUMOVSKY, M. Materials used for the design and contruction of WWER comonents, INR 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7177206.html