Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metrology

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E341046 Z,ZK 4 2P+2C+0L anglicky
Garant předmětu:
Libor Beránek
Přednášející:
Libor Beránek
Cvičící:
Libor Beránek
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Metrologie, začlenění do managementu jakosti, legislativa, systém metrologického zabezpečení. Metrologie geometrických veličin. Nejistota měření. Primární a sekundární etalonáž. Měření v 1, 2 a 3 souřadnicích. Laserinterferometry a jejich aplikace. Geometrické vlastnosti povrchu. Úchylky tvaru a polohy. Textura povrchu - drsnost, vlnitost. Automatizace měření.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy v metrologii, organizace, návaznost, legislativa.

2. Délkové míry. Koncové měrky, vlastnosti, použití, kalibrace. Pevná mezní měřidla (kalibry). Nejistota měření.

3. Měření v 1 souřadnici. Délkoměry, chyby 1. a 2. řádu.

4. Měření ve 2 souřadnicích. Měřicí mikroskopy a profilprojektory. Softwarové vybavení.

5. Měření závitů. Metody měření.

6. Měření úhlů. Metody, klasifikace, přístroje. Měření kuželů.

7. Měření ve 3 souřadnicích. Souřadnicové měřicí stroje. Konstrukce, využití, software, snímací systémy.

8. Laserinterforometry. Principy, využití, aplikace pro přesná měření.

9. Geometrické vlastnosti povrchu. Klasifikace, význam, definice, měření a vyhodnocení, měřicí metody.

10. Úchylky tvaru a polohy (makrogeometrie). Měření a vyhodnocení.

11. Textura povrchu (mikrogeometrie). Principy hodnocení, parametry a jejich použití, vztah k technologii. Metody měření, přístroje.

12. Základy automatizace měření. Kontrolní a třídící automaty, sledovací měřidla, vícerozměrová měřidla, kontrolní stanice, ekonomické hodnocení.

13. Způsobilost procesu měření a MSA. Zdroje variability při měření.

Osnova cvičení:

1. Úvod do metrologie. Bezpečnost práce. Měření délek přenosnými měřidly. Statistické vyhodnocení výsledků.

2. Měření rozměrů délkoměry.

3. Měření velkých rozměrů. Kalibrace koncových měrek.

4. Měření ve dvou souřadnicích - měřicí mikroskopy.

5. Měření ve dvou souřadnicích - měřicí profilprojektory.

6. Měření závitů.

7. Měření úhlů. Úhloměry, úhelníky, polygony, libely. Měření kuželů.

8. Měření úhlů. Optické dělicí hlavy, otočné stoly.

9. Měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy.

10. Měření a vyhodnocení úchylek tvaru a polohy.

11. Měřicí mikroskopy: Měření a vyhodnocení softwarem M2D.

12. Měření ve třech souřadnicích. Souřadnicový měřicí stroj.

13. Měření textury povrchu - mikrogeometrie. Zápočet.

Cíle studia:

Metrologické zabezpečení výrobního procesu. Metrologie geometrických veličin (délka, úhel, geometrické vlastnosti povrchu atd.). Praktická měření a vyhodnocení výsledků.

Studijní materiály:

- Dvořák, R. - Chmelík, V. - Marek, M.: Strojírenská metrologie. 1. vyd., Praha, ČVUT Praha, 1992, 122 s.

- Metrology in Industry: The Key for Quality (ISTE) by French College of Metrology

- Coordinate Metrology and CAx - Application in Industrial Production, Basics, Interfaces and Integration by Tilo Pfeifer, Dietrich Imkamp and Robert Schmitt

- Coordinate Measuring Machines and Systems (Manufacturing Engineering and Materials Processing) by John A. Bosch (Hardcover - Apr 10, 1995)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7165206.html