Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie obrábění, metrologie a projektování výroby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K341093 Z,ZK 5 8KP+8KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Základy teorie obrábění, vznik třísky a průvodní jevy, produktivita a ekonomické hodnocení procesu, stroje a nástroje, mechanizace a automatizace obrábění, programování výroby, základní technologické metody, dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenská kontrola výrobků, technologičnost konstrukce, základy montáží, výrobní a montážní postupy.

Požadavky:

Základy technologie obrábění.

Osnova přednášek:

1. Úvod - CNC řízené obráběcí stroje.

2. Současné technologie CNC OS.

3. Výroba tvarových ploch (závity a ozubení, plochy 3D).

4. Speciální technologie (nekonvenční, dokončovací a aditivní technologie).

Osnova cvičení:

1. Základy metrologie, základy měření na CMM.

2. Teorie obrábění, měření sil při obrábění a teploty řezání, studium opotřebení nástrojů.

3. CNC obráběcí stroje a jejich technologie, nástroje a upínače pro CNC OS.

4. Programování CNC obráběcích strojů, ruční, dílenské, pomocí menu, systémy CAD/CAM.

Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami technologie obrábění.

Studijní materiály:

- Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J. - Dvořák, R.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2007. 252 s., ISBN 978-80-01-03752-2

- Mádl J; Vrabec M: Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění. Univerzita J.E..Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem 2006, ISBN 80-7044-757-5

- Kafka, J.; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3

- Vasilko, K.: Teória a prax trieskového obrábania, Prešov: Fakulta Výrobných Technológií (FVT), 2009, 529 s., ISBN 978-80-553-0152-5

- Vasilko, K., Mádl, J.: Teorie obrábění, Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2012, 526 s., ISBN 978-80-7414-460-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7159306.html