Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologie slévání, tváření a svařování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331093 Z,ZK 5 3P+1C+1L česky
Přednášející:
Barbora Bryksí Stunová, Ladislav Kolařík, Jan Kudláček, Pavel Rohan, František Tatíček
Cvičící:
Barbora Bryksí Stunová, Ladislav Kolařík, Jan Kudláček, Pavel Rohan, František Tatíček
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními beztřískovými výrobními technologiemi (v oblasti slévání, tváření, svařování a povrchových úprav)

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod: Význam strojírenské technologie, základní pojmy a rozdělení beztřískových výrobních technologií

Slévání I: Slévárenské vlastnosti a metalurgie slévárenských slitin. Interakce tekutých kovů s formou a plyny. Objemové změny při chladnutí a tuhnutí železných slitin. Vady odlitků a jejich hodnocení.

Slévání II: Rozdělení litin, strukturní diagramy, faktory ovlivňující strukturu. Tavení litin v kuplovně a el. pecích, tepelné zpracování a očkování litin. Kontrola natavené litiny.

Slévání III: Metody výroby forem a jader. Formovací směsi – jejich složení a vlastnosti. Konstrukce a výpočet vtokových soustav. Tuhnutí odlitků, zásady nálitkování a stanovení velikosti nálitků. Speciální způsoby výroby modelů a speciální metody lití.

Tváření I: Rozdělení tvářecích procesů. Základní principy plastické deformace. Technické parametry tvářecích strojů. Základní tvářecí procesy. Materiály pro tváření a druhy polotovarů. Dělení materiálu. Ohřev

Tváření II: Technologie objemového tváření. Volné kování. Zápustkové kování. Tvářecí stroje. Protlačování. Kalibrace. Ražení.

Tváření III: Technologie plošného tváření, Výpočet přetvárných sil. Tažné nástroje. Tažné lisy. Tažení drátů a tyčí. Válcování. Stříhání. Ohýbání. Rovnání

Svařování I: Rozdělení svařovacích procesů. Metalurgie svařování. Svařitelnost kovových materiálů. Druhy svarů a příprava svarových ploch. Vnitřní pnutí a deformace svarových spojů a svařovaných konstrukcí

Svařování II: Obloukového svařování – metody MIG, MAG, TIG, SAW, ESW. Přídavné materiály, ochranné plyny. Svařovací zařízení pro obloukové svařování.

Svařování III: Odporové svařování. Navařování, Pájení. Speciální metody svařování. Kontrola kvality svarových spojů. Příprava svařovacích postupů a kvalifikace personálu.

Zpracování plastů a kompozitů: Technologie zpracování práškových kovů. Technologie zpracování plastů a kompozitů. Polymerizace. Polykondenzace. Termoplasty a reaktoplasty. Kompozity. Výztuž. Vybrané technologie zpracování plastů a kompozitů

Povrchové úpravy I: Úvod do technologie povrchových úprav. Koroze a protikorozní ochrana. Předúpravy povrchu. Ochrana životního a pracovního prostředí ve vztahu k oboru.

Povrchové úpravy II: Rozdělení a základní principy technologií povrchových úprav. Technologie vytváření kovových a nekovových povlaků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Novotný, J.; Šanovec, J.; Bednář, B.; Kreibich, V.: Technologie I, ČVUT FS, Praha, 2006, ISBN 80-01-02351-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:F3-117

15:00–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117

16:00–16:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117

16:00–16:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
Út
místnost T4:C2-438
Kudláček J.
Bryksí Stunová B.

08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 438
místnost T4:F3-117
Kudláček J.
14:15–15:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117

15:00–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117
Kudláček J.
16:00–16:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117

16:45–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117

17:45–18:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117

18:30–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117

12:30–13:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117

15:00–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117

16:45–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117

18:30–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117

13:15–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117

13:15–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř TE1 12133
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7158806.html