Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematika II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2011092 Z,ZK 7 4P+4C+0L česky
Garant předmětu:
Gejza Dohnal
Přednášející:
Gejza Dohnal, Jan Halama, Tomáš Neustupa, Vladimír Prokop, Jan Valášek
Cvičící:
Luděk Beneš, Tomáš Bodnár, Marta Čertíková, Gejza Dohnal, Lukáš Hájek, Jan Halama, Martin Hanek, Marta Hlavová, Jiří Holman, Vladimír Hric, Jan Karel, Radka Keslerová, Milana Kittlerová, Olga Majlingová, Josef Musil, Tomáš Neustupa, Nikola Pajerová, Vladimír Prokop, Hynek Řezníček, Jan Valášek
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

V předmětu je zdůrazněn teoretický základ probírané problematiky. Větší důraz je též kladen na odvozování základních vztahů a souvislostí mezi pojmy. Studenti též častěji poznají postupy řešení úloh s obecným zadáním. Navíc studenti získají rozšířené znalosti ve vybraných okruzích: globální extrémy, implicitní funkce, plošný integrál, potenciál v E2, v E3.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Diferenciální počet funkcí více proměnných– definiční obor, graf (kvadratické plochy)

• Spojitost, parciální derivace, gradient a jeho fyzikální význam, diferenciál, tečná rovina, přibližný výpočet funkční hodnoty.

• Extrémy lokální, extrémy globální. Implicitní funkce, její derivace, tečna, resp. tečná rovina.

• Integrální počet funkcí více proměnných – Fubiniova věta, výpočet dvojného a trojného integrálu.

• Transformace do polárních , cylindrických a sférických souřadnic.

• Hladká křivka, uzavřená křivka. Křivkový integrál skalární a vektorové funkce, Greenova věta.

• Hladká plocha, uzavřená plocha. Plošný integrál skalární a vektorové funkce. Gaussova věta, Stokesova věta.

• Geometrické a fyzikální aplikace integrálů – výpočet obsahu plochy, hmotnosti a objemu tělesa, délky křivky.

• Hmotnost, těžiště, moment setrvačnosti.

• Práce vykonaná silou podél křivky. Tok vektorového pole plochou.

• Potenciál v E2, v E3. Nezávislost křivkového integrálu na integrační cestě.

• Práce vykonaná silou podél uzavřené křivky.

• Vektorové pole nezřídlové. Vektorové pole nevířivé.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Neustupa J.: Matematika II (skriptum fakulty strojní). Vydavatelství ČVUT, Praha 2006.

Brožíková E., Kittlerová M.: Sbírka řešených příkladů z matematiky II (skriptum fakulty strojní). Vydavatelství ČVUT, Praha 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-214
Valášek J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-310
Majlingová O.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-214
Neustupa T.
12:30–14:00
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-313
Hájek L.
16:00–17:30
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-310
Hanek M.
14:15–15:45
(paralelka 4)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-311
Keslerová R.
16:00–17:30
(paralelka 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-313
Kittlerová M.
14:15–15:45
(paralelka 5)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-311
Pajerová N.
14:15–15:45
(paralelka 6)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
Út
St
místnost KN:A-214
Neustupa T.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-214
Valášek J.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-310
Majlingová O.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-310
Hric V.
12:30–14:00
(paralelka 7)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-313
Hájek L.
16:00–17:30
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Hlavová M.
12:30–14:00
(paralelka 8)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-311
Keslerová R.
16:00–17:30
(paralelka 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-311
Prokop V.
12:30–14:00
(paralelka 9)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
Čt
místnost KN:A-310
Hanek M.
09:00–10:30
(paralelka 4)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-311
Prokop V.
10:45–12:15
(paralelka 9)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-313
Kittlerová M.
09:00–10:30
(paralelka 5)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-311
Pajerová N.
09:00–10:30
(paralelka 6)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-108
Prokop V.
09:00–10:30
(přednášková par. 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108

místnost KN:A-310
Hric V.
09:00–10:30
(paralelka 7)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-313
Hlavová M.
09:00–10:30
(paralelka 8)
Karlovo nám.
Učebna KA313
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7157306.html