Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Základy slévání, tváření a svařování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K333041 Z 2 2P+0.5C+0.5L česky
Přednášející:
Irena Kubelková, Milan Němec
Cvičící:
Irena Kubelková, Milan Němec
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy výrobních technologií: slévání, tváření, svařování včetně seznámení a vysvětlení odborné terminologie a popisu principů jednotlivých výrobních metod, používaných zařízení, aplikačních možností a způsobů jejich použití.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod + svařování I: Význam strojírenské technologie, základní pojmy a rozdělení beztřískových výrobních technologií. Výrobní procesy ve strojírenské výrobě. Základní pojmy a popis jednotlivých technologií svařování, tavné a tlakové způsoby svařování, tvorba svarového spoje, druhy svarových spojů, značení poloh svařování, příprava svarových ploch.

Svařování II: Popis základních metod svařování – plamenové svařování, ruční svařování el. obloukem obalenou elektrodou. Tepelné dělení materiálů – rozdělení, výhody, nevýhody a použití, piincip řezání kyslíkem, podmínky řezatelnosti, používaná zařízení

Slévání I: Základní pojmy oboru slévárenství, vývoj a vlastnosti slévárenských slitin. Hutní výroba, využití rovnovážného diagramu, základní rozdělení a typy slévárenských slitin železa (včetně jejich výroby). Popis slévárenské výroby, typy slévárenských forem a formovacích směsí, modelová zařízení

Slévání II: Popis jednotlivých slévárenských technologií a jejich porovnání. Ruční výroba forem – materiály, pomůcky, strojní výroba forem - technické vybavení. Základy výroby odlitků: modely, modelové desky, jaderníky, šablony, kovové formy, vtoková soustava, nálitky, zařízení pro tavení kovů

Tváření I: Základní pojmy a popis jednotlivých technologií objemového a plošného tváření, kování, válcování, druhy výroby a způsoby ohřevu, popis zařízení pro ohřev a tváření. Rozdělení a popis tvářecích strojů, technologičnost výlisků a výkovků

Tváření II: Popis technologií plošného a objemového tváření. Volné a zápustkové kování – popis operací, vybavení lisoven a kováren. Popis výroby trubek

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Němec, M., Suchánek, J., Šanovec, J.: Základy technologie, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze. 3. vydání, 2016.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KN:A-108
Kubelková I.
Němec M.

16:45–18:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-108

16:45–18:30
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7156506.html