Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Letiště

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LETS Z,ZK 4 1P+2C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Had, Sébastien Lán, Petr Líkař, Slobodan Stojić, Jiří Volt
Cvičící:
Petr Had, Sébastien Lán, Petr Líkař, Slobodan Stojić, Jiří Volt
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Způsoby návrhu nových letišť a způsoby rozvoje stávajících. Napojení letiště na okolní infrastrukturu. Ekonomika letišť. Podrobnější pohled na rozvoj pohybových ploch. Osvědčování provozních částí a postupy podle EASA CS-ADR-DSN. Plánování rozvoje - projekt, příprava a předpisová základna. Ekologické aspekty provozu letiště.

Požadavky:

Docházka na přednášky a cvičení je nepovinná.

Zakončení:

Zápočet - odevzdání a prezentace semestrální práce

Zkouška - písemný test a následné ústní přezkoušení

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy letištního inženýrství, včetně integrace letiště do okolní infrastrktury. Definována je také legislativní základna, ekonomické a ekologické aspekty letišť, stejně jako proces plánování rozvoje pohybových ploch, včetně jejich osvědčování.

Studijní materiály:

Letecký předpis L14

EASA CS-ADR-DSN Aerodromes Design

Letecká informační příručka (AIP)

Poznámka:

(20/6/22 - změna dle BK z 2+1 na 1+2)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7077906.html