Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Bezpečnostní inženýrství v letecké dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21BILD Z,ZK 4 2P+2C+12B česky
Přednášející:
Andrej Lališ, Kateřina Grötschelová, Natalia Guskova
Cvičící:
Andrej Lališ, Kateřina Grötschelová, Natalia Guskova
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Historie bezpečnostního inženýrství. Modely a metody bezpečnosti. Teorie Safety-II a Safety-III. Systém řízení provozní bezpečnosti. Návrh a výroba bezpečných systémů. Řízení změn. Dozor nad bezpečností. Šetření nehod a incidentů. Odolnost systémů.

Požadavky:

1. Přednášky jsou nepovinné, na cvičeních jsou dovoleny 2 absence. Každá další absence je přípustná pouze ze závažných důvodů a řádně doložena potvrzením od lékaře nebo jinak komunikována s vyučujícím. Vyučující si vyhrazuje právo další absence neomluvit.

2. Semestrální práce sestává ze 3 samostatných úkolů, které student odevzdává v průběhu semestru. Na vypracování každého úkolu budou min. 2 týdny, konkrétní termíny budou oznámené na cvičení, resp. v systému Moodle. Včasné odevzdání a splnění min. požadavků pro všechny úkoly je podmínkou pro udělení zápočtu.

3. Předmět je ukončen zkouškou, která sestává z písemné a ústní části. Podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu za semestrální práci.

4. Studenti v průběhu semestru získávají body, které se sčítají a jsou součásti celkového hodnocení z předmětu u zkoušky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumět podstatě provozní bezpečnosti. Naučit se hodnotit nové systémy z pohledu bezpečnosti. Osvojit si principy řízení provozní bezpečnosti. Naučit se vysvětlovat příčiny nehod a incidentů. Propojit teoretické znalosti s praktickými problémy letecké dopravy.

Studijní materiály:

Dekker, S. The Field Guide to Understanding 'Human Error'. Burlington: Ashgate. 2014. Hollnagel, E. Safety-I and Safety-II: The Past and Future of Safety Management. Burlington: Ashgate, 2014.

Hollnagel, E. Safety-II in Practice: Developing the Resilience Potentials. Routledge, 2017.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7075806.html