Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Air Transport Economy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21EKL-E Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Peter Vittek
Cvičící:
Peter Vittek
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Strategický kontext - vertikální a horizontální struktura leteckých společností, obchodní modely leteckých společností, hybridizace leteckých dopravců. Všeobecná ekonomická teorie - výnos, zisk, náklady, zdanění, peněžní toky. Poptávka - základní charakteristika, křivka poptávky, elasticita poptávky, segmentace poptávky, stimulátory poptávky, řízení poptávky. Cena – definice ceny, struktura tarifů, stimulátory ceny. Výnos - stanovení ceny z taktického hlediska, definice výnosu, provozní příjem. Jednotkové náklady - náklady, klasifikace nákladů, management nákladů, strategie, náklady LFA a síťových dopravců, snižování nákladů. Řízení kapacity - design sítě letecké společnosti, plánovaní sítě letecké společnosti, plánování letadlového parku, akvizice a financování letadel. Řízení výnosů - definice revenue managementu, komponenty RM, Revenue management system. Shrnutí - aplikace teorie v praxi.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pochopení ekonomických pravidel a seznámení s novými trendy v problematice ekonomie letecké dopravy.

Studijní materiály:

Sedláček, B.: Provoz a ekonomika letecké dopravy I. Bratislava, Alfa 1983.

Sedláček, B.: Provoz a ekonomika letecké dopravy II. Bratislava, Alfa 1988.

Poznámka:
Poznámka učitele Peter Vittek:

+ Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7072006.html