Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Human Resources Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1RZ-E KZ 2 2P+0C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Postavení personalistiky v organizaci a souboru příbuzných disciplín. Podstata, význam a úkoly řízení lidských zdrojů. Vnitřní a vnější prostředí řízení lidských zdrojů. Plánování lidských zdrojů. Vyhledávání, nábor a výběr zaměstnanců. Motivace, hodnocení a odměňování pracovníků. Rozmístění, propouštění a penzionování pracovníků. Vzdělávání pracovníků. Plánování řízení kariéry. Konflikt v řízení lidských zdrojů.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zpřístupnit studentům obecné definice spojené s personalistikou a řízením lidských zdrojů, vymezit význam a úkoly v této oblasti.

Studijní materiály:

Mihalčová, B. a kol.: Riadenie ľudských zdrojov. 2007. ISBN: 978-80-225-2448-3

Kubalák, M.: Efektívne riadenie ľudských zdrojov. Žilina. 2013. ISBN: 9788081550164

Fejerčík, J. ? Bosáková, M.: Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava. 2001. ISBN: 8022514136

Šikýř, M.: Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Grada, Praha. 2014. ISBN: 9788024752129

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7021706.html