Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Logistics of Passenger and Freight Air Transport

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y1LL-E KZ 2 2P+0C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Seznámení se s vývojem osobní i nákladní letecké dopravy. Úvod do základů tarifikace a technologie osobní letecké dopravy. Využívané technologie pro nákladní leteckou dopravu. Rezervační systémy a posádkové systémy ve standardních a low cost společnostech. Nové trendy. IT technologie v LD a další.

Požadavky:

základy logistiky, základy ekonomie

Podmínky zakončení předmětu

Klasifikovaný zápočet

- semestrální práce

- ústní zkouška

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s logistikou letecké osobní a nákladní dopravy, s informačními systémy v logistice letecké dopravy a s harmonizací letecké a železniční dopravy.

Studijní materiály:

Bína, L., Žihla, Z.: Bezpečnost v obchodní letecké dopravě Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011, ISBN 978-80-7204-707-9.

Bína, L., Šourek, D., Žihla, Z.: Provoz a řízení letecké dopravy I Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, 2004. ISBN 80-86530-17-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7021206.html