Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Principles of Flight 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ZKL1-E ZK 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Liana Karapetjan, Vladimír Machula
Cvičící:
Liana Karapetjan, Vladimír Machula
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Základy proudění vzduchu, aerodynamické síly na profilech, tvar křídla. Dvojrozměrný obtékání profilu, stagnační bod, vliv úhlu náběhu. Součinitel vztlaku a odporu. Trojrozměrné obtékání letounu, indukovaný odpor. Celkový odpor, škodlivý odpor, závislost odporu na rychlosti. Vztah mezi součinitelem vztlaku a rychlostí v ustáleném vodorovném přímočarém letu. Odtržení proudu, prostředky zvyšování CLMAX. Přízemní efekt, vliv na indukovaný odpor a součinitel vztlaku. Prostředky ke snížení poměru CL-CD a ke zvýšení odporu. Mechanika letu - síly působící na letoun, ustálený vodorovný přímočarý let. Ustálený stoupavý, klesavý a klouzavý let. Ustálená horizontální zatáčka. Vrtule - přeměna točivého momentu motoru na tah, selhání motoru, sekundární účinky vrtule.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je základní porozumění problematice aerodynamiky se zaměřením na aerodynamiku nízkých rychlostí.

Studijní materiály:

BROŽ, Václav: Aerodynamika nízkých rychlostí. Vydavatelství ČVUT. 1995

DANĚK, Vladimír, FILAKOVSKÝ, Karol: Základy letu. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2006

Poznámka:
Poznámka učitele Přemysl Vávra:

+Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7020406.html