Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Betonové a ocelové konstrukce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BOKO Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Petr Bílý
Přednášející:
Petr Bílý, Josef Novák, Břetislav Židlický
Cvičící:
Petr Bílý, Josef Novák, Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Předmět prohloubí základní znalosti studentů ve vybraných oblastech navrhování betonových, zděných a ocelových konstrukcí. Důraz bude kladen na pochopení principů, praktickou stránku navrhování a seznámení s aktuálními trendy. Probírány budou následující oblasti. Předpjaté betonové konstrukce, skořepinové betonové konstrukce. Bílé vany. Moderní zděné konstrukce. Udržitelnost výstavby betonových a zděných konstrukcí. Navrhování, tvorba dokumentace, provádění a montáž ocelových konstrukcí. Lanové a velkorozponové konstrukce.

Požadavky:

Docházka na cvičení (max. 2 neomluvené absence)

Včasné a správné vypracování zadaných úloh

Úspěšné složení zkoušky

Osnova přednášek:

1)Předem předpjatý beton: specifika návrhu, řešení detailů, příklady aplikací

2)Dodatečně předpjatý beton v konstrukcích pozemních staveb: specifika návrhu a realizace, příklady aplikací

3)Případová studie návrhu předpjatého prvku s využitím softwarových nástrojů

4)Úvod do problematiky skořepinových konstrukcí a příklady jejich aplikací

5)Bílé vany: postupy pro statický návrh a příklady aplikací

6)Trendy současného vývoje v oblasti zděných konstrukcí

7)Udržitelnost výstavby betonových a zděných konstrukcí

8)Ocelové konstrukce: Kloubové, tuhé a polotuhé spoje, klasifikace styčníků, čepové spoje

9)Kroucení, kombinace namáhání a únava ocelových konstrukcí

10)Ocelové haly s jeřábovou dráhou – nosník dráhy, ztužení, detaily

11)Požární odolnost ocelových a ocelobetonových konstrukcí

12)Zásobníky, nádrže, lanové a membránové konstrukce

13)Lešení, výkresová dokumentace, BIM

Osnova cvičení:

1. Zdivo – posouzení rohového zděného pilíře

2. Konstrukční návrh prvků bílé vany

3. Konstrukční návrh prvku z předpjatého betonu

4. Ocelové konstrukce - příklady

Cíle studia:

Seznámení s tématy uvedenými v částech Anotace a Osnova přednášek

Studijní materiály:

!Navrátil, Jaroslav: Předpjaté betonové konstrukce. CERM, Brno, 2008. ISBN 978-80-7204-561-7.

!Technická pravidla ČBS 04: směrnice pro vodonepropustné betonové konstrukce. Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2015. ISBN 978-80-903806-9-1.

!Macháček, Josef a Studnička, Jiří: Ocelové konstrukce 2. Vyd. 1. ČVUT, Praha, 2005. ISBN 80-01-03174-8.

!Jaspart, Jean-Pierre and Weynand, Klaus: Design of Joints in Steel and Composite Structures. Brussels: ECCS, 2016, ISBN 978-92-9147-132-4.

!Franssen Jean-Marc and Real, Paulo Vila: Fire Design of Steel Structures, 2nd Edition. Berlin: ECCS, 2015, ISBN 978-92-9147-128-7.

:Archiv časopisu Beton TKS od roku 2001 do současnosti. https://www.betontks.cz/archiv

Poznámka:
Další informace:
https://people.fsv.cvut.cz/~novakjo6/133BOKO.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-202

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
St
Čt
místnost TH:B-687

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:B-693

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B693

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6878206.html