Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Procesy úpravy a čištění vod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144PUCV Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Cílem části úprava pitné vody je seznámit se s technologickými procesy úpravy vody, návrhem a provozem úpravny pitné vody.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Seznámit se s technologickými procesy úpravy pitné vody.

Osnova cvičení:

Návrh čistírny odpadních vod pro rodinný domek i pro malou obec.

Návrh úpravny pitné vody,

Sklenicová zkouška - koagulace

Cíle studia:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Seznámit se s technologickými procesy úpravy vody, návrhem a provozem úpravny pitné vody

Studijní materiály:

!Čištění odpadních vod, 2011, Michal Dohányos a kolektiv, Nakladatel: VŠCHT Praha, ISBN: 978-80-7080-316-5

!Water and Wastewater Treatment - Joanne E. Drinan, Frank Spellman, 2013, ISBN: 9781439854006

!Arne Vesilind P.: Wastewater treatment plant design, 2003, Cornwall

?Čistírny odpadních vod pro rodinné domy, Sojka Jan, 2013, ISBN: 978-80-247-4504-6

Poznámka:
Další informace:
http://kzei.fsv.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/magisterske/ycvd
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6864006.html