Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Procesy úpravy a čištění vod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144PUCV Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Pollert
Přednášející:
Jaroslav Pollert, Kateřina Slavíčková
Cvičící:
Jaroslav Pollert, Kateřina Slavíčková, Vadim Strogonov
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Cílem části úprava pitné vody je seznámit se s technologickými procesy úpravy vody, návrhem a provozem úpravny pitné vody.

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Hydraulické vlastnosti nádrží. Řízení mechanických a biologických procesů čištění odpadních vod. kapacita ČOV, specifika malých zdrojů. Mechanické a biologické ČOV, možnosti, uspořádání zařízení a zpracování kalů. Ochranné pásmo ČOV. Posouzení vlivů ČOV na recipienty. Množství odpadních vod a znečištění. Projektování žump a septiků. Lapače tuku a oleje. Biofilmové reaktory. Reaktory s aktivovaným kalem. Kořenové čistírny.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Úprava pitné vody

Přednáška 1 Úvod, základní procesy v úpravě pitné vody a čištění odpadních vod

Přednáška 2 Chemická preoxidace a dezinfekce

Přednáška 3 Srážení, flokulace, koagulace, flotace

Přednáška 4 Filtrace, adsorpce aktivním uhlím

Přednáška 5 Iontová výměna, membránové způsoby úpravy, úprava podzemní vody

Přednáška 6 Kombinace procesů při úpravě pitné vody

Čištění odpadních vod

Přednáška 7 Sedimentace, flotace

Přednáška 8 Procesy aktivovaného kalu

Přednáška 9 Nitrifikace / denitrifikace / biologická eliminace P

Přednáška 10 Biofilm a aplikace na čistírny ve velkém měřítku

Přednáška 11 Anaerobní procesy, stabilizace kalu, obnova živin

Přednáška 12 Plynové hospodářství

Přednáška 13 Kombinace procesů při čištění odpadních vod a opětovném použití

Osnova cvičení:

1.Úvod do výpočetní dynamiky tekutin

2.ANSYS/STAR - Import a předběžné zpracování geometrických dat směšovací nádrže

3.ANSYS/STAR - síťování modelu směšovací nádrže

4.ANSYS/STAR - CFD simulace směšovací nádrže

5.ANSYS/STAR - PostCFD zpracování dat

6.Praktické aplikace v oblasti kvality vody: Laboratorní zkoumání koagulantů, flokulace , Sklenicová zkouška - koagulační testy

7.Zpracování laboratorních dat, propojení s modelem CFD

8.Workshop CFD: Návrh modelu

9.Workshop CFD: Vytváření sítí

10.Workshop CFD: Simulace

11.Workshop CFD: Postprocessing

12.Závěr

Cíle studia:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Seznámit se s technologickými procesy úpravy vody, návrhem a provozem úpravny pitné vody

Studijní materiály:

Slavíčková, K., Slavíček, M.: Vodní hospodářství obcí 1 – Úprava a čištění vody. Skriptum ČVUT 2013

Čištění odpadních vod, 2011, Michal Dohányos a kolektiv, Nakladatel: VŠCHT Praha, ISBN: 978-80-7080-316-5

!Water and Wastewater Treatment - Joanne E. Drinan, Frank Spellman, 2013, ISBN: 9781439854006

!Arne Vesilind P.: Wastewater treatment plant design, 2003, Cornwall

Čistírny odpadních vod pro rodinné domy, Sojka Jan, 2013, ISBN: 978-80-247-4504-6

Poznámka:
Další informace:
http://kzei.fsv.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/magisterske/ycvd
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-975

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B975
místnost TH:A-534

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6864006.html