Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování vodohospodářských systémů obcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144MVSO Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na aplikaci specializovaných software pro návrh, modelování a monitoring ve vodárenství a stokování a odvodnění.

Požadavky:

Absolvování předmětu VHO2.

Osnova přednášek:

Čerpací technika ve vodním hospodářství.

Měřící a regulační technika ve vodním hospodářství.

Úvod do modelování a simulací.

Epanet - úvod, typické úlohy - vodárenství.

Koroze při procesu úpravy a distribuce vody.

Generel pitné vody – vyzvaná přednáška.

Monitoring ve vodárenství a balneotechnice.

SWMM - úvod, typické úlohy – městské odvodnění.

Generely odvodnění – vyzvaná přednáška.

Monitoring v městském odvodnění.

ANSYS - úvod do 3D modelování.

Modelování proudění v komunálním lázeňství.

Aplikace BIM.

Osnova cvičení:

Čerpací technika.

Analýza a propagace nejistot.

Epanet.

SWIMM.

Modelování v balneotechnice.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s aplikací monitoringu, modelování a aplikací různých softwarů.

Studijní materiály:

!Slavíčková, K. - Slavíček, M.: Vodní hospodářství obcí 1 - úprava a čištění vody Praha: ČVUT, 2013

!Michal Vlášek: Bazény, 2012, ISBN: 978-80-247-3888-8, vydal Grada.

!Václav Beran: Městské inženýrství, 2011, ISBN 978-80-87438-09-1, vydal: ČKAIT.

!Jozef Kriš: Úprava vody, 2018. Vydal: Západoslovenské tlačiarně, Slalica.

!ČSN EN ISO 14414:Energetické hodnocení systému čerpadla, 2015

?ČSN 755301: Vodárenské a čerpací stanice, 2014.

?Storm Water Management Model (SWMM) version 5.1 User's Manual, US EPA, 2015, EPA- 600/R-14/413b

?New Trends in Urban Drainage Modelling, Mannina G. (ed.), Springer, 2018, ISBN 9783319998664]

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6863806.html