Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Air Traffic Accident Investigation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22SLN-E KZ 2 2P+0C+12B anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Specifika soudního znalectví. Předpisy a ustanovení pro mimořádné letecké události. Analýza leteckých nehod (šetření příčin, průběh, lidský faktor). Prevence leteckých nehod. Zpráva o mimořádné letecké události. Rozbor konkrétních leteckých neštěstí.

Požadavky:

Nejsou definovány.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolvent získá ucelený přehled o příčinách, řešení a předcházení mimořádných leteckých událostí.

Studijní materiály:

Keller, L.: Nehody dopravních letadel v Československu, Svět Křídel. 2009

Volner, R.: Bezpečnostní management v letectví. VŠB- TU Ostrava. 2008

Wise, J.A. et al.: Handbook of aviation human factors. CRC Press. 2010

Chmelík, J. a kol.: Dopravní nehody. Vyd. Aleš Čeněk. 2009. s.427-526

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6854506.html