Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aviation Safety

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21BLED-E Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Lidský činitel, komplexní systémy, resilience engineering, řízení bezpečnosti, řízení rizik, Safety-II, predikční modely bezpečnosti.

Požadavky:

základní znalost systémové analýzy, pravděpodobnosti a statistiky, základní znalost provozní oblasti letecké dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení posluchačů s principy provozní bezpečnosti a kvality v letecké dopravě podle EASA, ICAO a IATA, porozumění technickým, technologickým a organizačním vlivům na bezpečnost a spolehlivost, pochopení podstaty fungování bezpečnostní kultury.

Studijní materiály:

ICAO: Safety Management - Annex 19. 2013

ICAO: Safety Management Manual (SMM), Third Edition. Doc 9859. 2013

Famfulík, J. - Míková, J. - Krzyžanek, R.: Teorie údržby. Ediční středisko VŠB - TUO. 2007. ISBN 978-80-248-1509-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6853906.html