Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Provozní postupy ATC

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
621Y1PA KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Praktická cvičení na simulátoru ATC s následovným zaměřením - seznámení se s prostředím simulace, získaní základních návyků, postupy identifikace letadel, vektorování, změny hladin, ATC povolení, využívaní RNAV bodů. Praktická cvičení zaměřené na základ vektorování, včasnou aplikaci vertikálních rozestupů, předávaní zprávy EST a REV. Praktická cvičení v APPROACH prostoru, cvičení postupů řízení příletů a odletů, řešení konfliktů.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je pomocí praktických cvičení na simulátoru ATC zprostředkovat studentům celkový obraz systému ATM, který zahrnuje pochopení infrastruktury, ale taktéž detailní znalost procesů spojených se samotným provozováním řízení letového provozu. Konkrétně se jedná o základy komunikace a frazeologie, koordinační postupy a samotné postupy ŘLP.

Studijní materiály:

ICAO Annex 11 - Air Traffic Services, ICAO PANS-ATM doc.4444,

Aeronautical Information Publication Czech Republic

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6853106.html