Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologies for Smart Cities

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TSC-E Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Tomáš Horák, Miroslav Svítek
Cvičící:
Tomáš Horák, Miroslav Svítek
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Každá technologie bude popsána i s ohledem na své systémové (performační) parametry jako jsou bezpečnost, spolehlivost, integrita, kontinuita, atd. Nedílnou součástí prezentace technologických možností budou i ekonomické modely provozu, které jsou pro rozhodování o využití daných technologií důležité. Ve vybraných oblastech bude analyzována i legislativní stránka nasazení technologií a to s ohledem např. na GDPR, atd.

Požadavky:

systémová analýza

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je představit dílčí technologie používané při řešení problematiky chytrých měst a to z pohledu základních principů, podmínek využití a možností integrace do nadstavbových komponent.

Studijní materiály:

Svítek M., Postránecký M. a kolektiv.: Města budoucnosti, NADATUR, 2018, 392 stran, ISBN 978-80-7270-058-5.

Zelinka T., Svítek M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Grada 2009, 218 stran, ISBN 978

Poznámka:
Poznámka učitele Tomáš Horák:

Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6822606.html