Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vehicles within ITS

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16DITS-E Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
David Lehet, Jaroslav Machan
Cvičící:
David Lehet, Jaroslav Machan
Předmět zajišťuje:
katedra dopravních prostředků
Anotace:

Návrh dopravního prostředku z hlediska jeho využití a funkce v rámci inteligentních dopravních systémů. Požadavky a charakteristiky uživatele. Ekonomické hledisko. Průběh procesu konstruování v koncepční fázi, funkční souvislosti a struktura konstruovaného objektu. Postup tvorby funkčních modelů. Způsoby získávání a akumulace energie a její přeměny na kinetickou. Pohonná ústrojí tradiční i alternativní. Analýza životního cyklu vozidla.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače s procesem návrhu a konstrukce vozidel (zejména silničních), stanovení funkčních a dalších požadavků, dále s tvorbou modelů, energetickou analýzou celého životního cyklu.

Studijní materiály:

First, J. a kol., „Energetická analýza pozemní dopravy Systémy přeměny energií“, 2014 ČVUT v Praze, ISBN: 978-80-01-05664-6

FIRST, Jiří. Zkoušení automobilů a motocyklů: příručka pro konstruktéry. Praha: S&T CZ, 2008. ISBN 978-80-254-1850-5

Bosch Automotive Handbook, 8th Edition, Robert Bosch - Bentley Publishers, 2011, ISBN-10: 0837616867

Poznámka:
Poznámka učitele Petr Bouchner:

+Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6818506.html