Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vybrané statě z oboru

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2351105 ZK 4 3P
Garant předmětu:
Jan Smolík
Přednášející:
Otakar Horejš, Petr Kolář, Tomáš Krannich, Jan Smolík, Matěj Sulitka
Cvičící:
Otakar Horejš, Petr Kolář, Tomáš Krannich, Jan Smolík, Matěj Sulitka
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Studenti navážou na znalosti z předmětů Obráběcí stroje a Tvářecí stroje a prohloubí své znalost z konstrukce těchto strojů v těchto oblastech:

• Konstrukční řešení pohonů tvářecích strojů.

• Konstrukční řešení automatizačních zařízení.

• Konstrukční řešení technologických pracovišť.

• Prvky automatizace z hlediska jejich možné vazby na systém tvářecích strojů.

• Automatizované výrobní systémy pro tváření.

• Využití CAD/CAE systémů.

• Virtuálního prototypingu při návrhu VS

• Seznámení s metody a použitím Rapid prototypingu.

• Postup vývoje celého OS.

• Nejnověší techniky vývoje strojů.

• Problém ecodesignu ve stavbě OS.

• Aktuální přehled oboru a trendy.

• Dlouhodobá strategie oboru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Automatizační zařízení tlakových licích strojů

Projektování technologického pracoviště tlakového lití

Příklady konstrukce periferií pro ATPTL

Dynamické vlastnosti lisovacích mechanismů

Využití CAD/CAE systémů při návrhu VS

Virtuální prototyping při návrhu TLS

Rapid prototyping. Metody a použití

Přehled ČR produkce. Oborové organizace

Postup vývoje celého OS

Nejnověší techniky vývoje strojů.

Problém ecodesignu ve stavbě OS.

Aktuální přehled oboru a trendy.

Dlouhodobá strategie oboru.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti navážou na znalosti z předmětů Obráběcí stroje a Tvářecí strojea prohloubí své znalost z konstrukce těchto strojů.

Studijní materiály:

• KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů: určeno pro stud. fak. strojní. Praha: České vysoké učení technické, 1986.

• HOUŠA, Jaromír a Bedřich RUDOLF. Výrobní stroje. 3. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01-00993-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost HO:A-152a
Smolík J.
Krannich T.

11:30–14:00
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Učebna projektů (15 PC)
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6803306.html