Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Metody dopravního prognózování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617MDP KZ 2 2P+0C+10B česky
Přednášející:
Michal Dorda
Cvičící:
Michal Dorda
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Techniky ekonomických analýz v oblasti analýzy závislostí, analýz a konstrukce časových řad a srovnávání hodnot statistických ukazatelů pomocí indexů a rozdílů.

Požadavky:

Teorie pravděpodobnosti, matematická statistika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními technikami ekonomických analýz a naučit je ovládat základní softwarové prostředky v této oblasti.

Studijní materiály:

HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava a NOVÁK, Ilja. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. přeprac. vyd. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-013-9.

CYHELSKÝ, Lubomír, KAHOUNOVÁ, Jana a HINDLS, Richard. Elementární statistická analýza. 2. vyd. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-7261-003-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6779806.html