Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Biomechanika stárnutí a patobiomechanika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W24OZ006 ZK 78P
Garant předmětu:
Lukáš Horný
Přednášející:
Lukáš Horný
Cvičící:
Lukáš Horný
Anotace:

Předmět seznamuje se soudobými poznatky v oblasti stárnutí a etiologie a patogeneze onemocnění doprovázejících stárnutí. Důraz je kladen zejména na dopady na mechanické vlastnosti tkání a orgánů a souvislost měnících se mechanických vlastností s funkčností těchto orgánů.

Stavba buňky a buněčný cyklus

Orgán, orgánová soustava a základní patofyziologické pojmy

Zánět

Stárnutí

Biomechanické projevy stárnutí v krevní oběhové soustavě (srdce)

Biomechanické projevy stárnutí v krevní oběhové soustavě (cévy a proudění krve)

Onemocnění oběhové soustavy (podmíněnost a důsledky mechanické interakce)

Biomechanika kůže a stárnutí

Stárnutí a pohybový aparát

Nemoci pohybového aparátu

Konstitutivní modelování zohledňující stárnutí (oběhová soustva)

Konstitutivní modelování zohledňující stárnutí (muskukuloskeletální soustava)

Matematický popis remodelace a adaptace tkáně

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

McDonald R.B. (2014) Biology of aging. Garland Science, New York.

Humphrey J.D. (2002) Cardiovascular solid mechanics: Cells, tissues, and organs. Springer Science+Business Media, New York.

Fung Y.C. (1997) Biomechanics: Circulation. Springer Science+Business Media, New York, second edition.

Trojan S. a kol. (2003) Lékařská fyziologie, Grada Publsihing, 4. přepracované a doplněné vydání

Šrámek B.B., Valenta J., Klimeš F. (1995) Biomechanics of the cardiovascular systém. Czech Technical University Press, Prague.

Holzapfel G.A., Ogden R.W. (2009) Biomechanical modelling at the molecular, cellular and tissue levels, CISM Courses and lectures, vol. 508. Springer, Wien.

Mačák J., Mačáková J. (2004) Patologie. Grada Publishing, Praha.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6711806.html