Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letecké předpisy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LTP1 KZ 3 3P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Letecké právo; ICAO Doc 7300, 7500, 9626; bilaterální dohody; mezinárodní úmluvy; mezinárodní organizace: ICAO, IATA, EASA, EUROCONTROL; licencování personálu, ICAO Annexy; Nařízení EU 965/2012

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

- úvod do základů práva

- mezinárodní právo - ICAO, úmluvy, dohody a smlouvy

- evropské právo - EU - unijní právo, EASA, nařízení, směrnice, rozhodnutí a doporučení, hard law a soft law

- národní právo -letecký zákon, vyhlášky, L předpisy, směrnice

- nařízení 1178/2011 - licencování leteckého persdonálu,

- annex 2, nařízení 923/20212, předpis L2- pravidla létání

- annex 6, nařízení 965/2012, předpis L6 - air operations

- annex 11, předpis L11 - ATM

- annex 12 - záchrana a pátrání

- annex 13 - odborně zjišťování příčin nehod

- annex 14, předpis L14 - letiště

- annex 15, předpis L15 - letecká informační služba

- annex 9, annex 16, annex 17, annex 18 + L předpisy

- implementace leteckého práva do prostředí obchodní letecké dopravy - praktická zadání

Osnova cvičení:

Naučit studenta se orientovat v předpisech, vyhledávat jednoduchá ustanování a pracovat s předpisem.

Cíle studia:

Seznámit studenty s požadavky legislativy a postupů při provádění a zabezpečování leteckého provozu a obchodní letecké dopravy. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.

Studijní materiály:

Letecké předpisy L1 – L19, L4444, L7030, L8168, L8400

ICAO Annex 1-19, Doc 7300, 7500, 9626

Nařízení EU 965/2012, Part FCL, Part MED

Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno

Poznámka:
Další informace:
není
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6702306.html