Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Cvičení z obecné navigace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21CON KZ 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Milan Kameník
Cvičící:
Milan Kameník
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Určení polohy, převody souřadnic, časová pásma, tabulky východů a západů Slunce, výpočet vzdáleností podél poledníků a rovnoběžek, vlastnosti projekcí, mapy a symboly, deklinace, indikovaná, pravá vzdušná rychlost, Machovo číslo, složky větru a traťová rychlost, snos větru, výpočty ve stoupání a klesání, volba VFR tratě, zakreslování polohy a tratě, příprava a použití navigačního štítku, navigační úloha všeobecného letectví.

Požadavky:

Docházka – Omluveny jsou maximálně dvě neúčasti na přednášce. Třetí neúčast je možné nahradit vypracováním kvalitní semestrální práce na zadané téma, v rozsahu 5 normostran formátu A4. Práce musí zahrnovat titulek, obsah a seznam zdrojů. Toto nahrazení musí schválit vyučující.

V případě odpadnutí (a nenahrazení) přednášky ze strany vyučujícího (vyšší moc, svátek) mohou studenti tuto „absenci“ nahradit taktéž formou semestrální práce.

Úkoly v semestru – V průběhu semestru vypracuje každý student celkem 6 semestrálních cvičení na zadané téma v rozsahu 2 normostran formátu A4, na zadané téma, určené a schválené vyučujícím.

Semestrální práce - Na závěr semestru vypracuje každý student jednu práci v rozsahu 5 normostran formátu A4 na zadané téma, zahrnující všechnu látku probranou v daném předmětu v rámci celého semestru. Práce musí zahrnovat titulek, obsah a seznam zdrojů.

Formát zápočtu - Zápočtový test v rozsahu 40 otázek s minimální úspěšností 75%, odpovědi typu: a.), b.), c.). Pouze jedna správná odpověď na danou otázku.

Další důležité informace - NIL.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je procvičit a naučit praktické návyky při řešení navigačních úloh a navigačních příprav.

Studijní materiály:

WIMMER, Jiří. Obecná navigace doplněná o multimediální prezentaci. Praha, 2008.

Navigation 1: general navigation. 4th ed. Oxford: Oxford Aviation Academy, 2008. vi, 720 s. ISBN 1-904935-09-5

Navigační počítadlo: E6B

ICAO Aeronautical Chart

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6702206.html