Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Obecná navigace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21OBN ZK 5 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Radoslav Zozuľák
Cvičící:
Radoslav Zozuľák
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Země – zeměpisná šířka a délka, souřadnicové systémy. Význačné kružnice na zemi a spojené výpočty. Čas. Magnetismus a směry. Vítr a rychlost: požadovaná trať, kurz, trať. Výpočty: navigační počítadlo – převody, TAS, rychlosti; 1 ku 60 a navigační počítadlo – trať a traťová rychlost. Projekce. Mapy. VFR navigace. Příprava a použití navigačního štítku. Zobrazení navigačních displejů. Navigace v odlehlých oblastech. Využití poznatků z obecné navigace.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování tohoto předmětu bude student rozumět principům obecné navigace, využít letecké mapy a provést navigační výpočty. Předmět je součástí výcvikového kurzu pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota. Obsah předmětu je sestaven na základě požadavků nařízení Komise (EU) č. 1178/2011.

Studijní materiály:

- WIMMER, Jiří. Obecná navigace doplněná o multimediální prezentaci. Praha, 2008. Diplomová práce (Ing.). ČVUT v Praze. FD, ÚLD.

- Federal Aviation Administration. 'The Flight Navigator Handbook : FAA-H-8083-18', New York, NY, Skyhorse Publishing, 2013.

- Navigation 1: general navigation. 4th ed, Oxford Aviation Academy, 2008 vi, 720 s.

Poznámka:

pro program PIL

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6701906.html