Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýrské aplikace teorie systémů s dopravním zpožděním

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W37OZ002 ZK 78P
Garant předmětu:
Tomáš Vyhlídal
Přednášející:
Tomáš Vyhlídal
Cvičící:
Tomáš Vyhlídal
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na využití moderní teorie systémů se zpožděním v inženýrských, především strojařských aplikacích. Po seznámení s vlastnostmi dané třídy systémů nekonečného řádu, a přehledu principů syntézy řízení, je pozornost věnována rozboru konkrétních problémů z inženýrské praxe.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Systémy s distribuovanými parametry a jejich popis pomocí systémů se zpožděním, klasifikace a struktura modelů se zpožděním

• Syntéza matematického modelu systému se zpožděním

• Spektrální a frekvenční vlastnosti systému se zpožděním, stabilita retardovaného systému

• Silná stabilita neutrálních systémů se zpožděním

• Návrh regulátoru končeného řádu metodou přiřazení spektra – metoda spektrální optimalizace

• Návrh systémů řízení založený na kompenzaci zpoždění, Smithův prediktor a jeho robustní verze

• Metoda vnitřního modelu pro systémy se zpožděním

• Modelování a řízení distribuovaných systémů s transportními zpožděními, rozvodné sítě, teplonosné potrubní systémy

• Vznik samobuzených vibrací vlivem zpoždění v procesech soustružení a frézování

• Algoritmy se zpožděním v systémech tlumení vibrací, zpožděný rezonátor

• Kompenzace kmitavých módů flexibilních systémů pomocí tvarovačů signálu se zpožděními

• Tele-operační řízení robotů s komunikačním zpožděním

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Michiels, W., Niculescu, S. I Stability, Control, and Computation for Time-Delay Systems: An Eigenvalue-Based Approach. Advances in Design and Control 27, SIAM Publications, Philadelphia, 2014

• Gu K, Chen J, Kharitonov VL. Stability of time-delay systems. Springer Science & Business Media; 2003 Jun 26.

• Hu, H., Wang, Z. Dynamics of Controlled Mechanical Systems with Delayed Feedback, Springer, Berlin Heidelberg, 2002

• Podklady pro dálkové studium na https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6698206.html