Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Identifikace technologických procesů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W37OZ001 ZK 78P
Přednášející:
Milan Hofreiter (gar.)
Cvičící:
Milan Hofreiter (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

• Základní pojmy a rozdělení identifikačních metod

• Časově invariantní lineární systémy

• Experimentální identifikace neparametrických modelů

• Popis signálů zobrazením ve frekvenční oblasti

• Spojité a diskrétní modely lineárních časově invariantních systémů

• Odhad parametrických modelů z neparametrických modelů

• Metoda nejmenších čtverců pro odhad parametrů

• Numerická řešení pro odhad metodou nejmenších čtverců

• Metoda maximální věrohodnosti

• Rekurzivní metody odhadu

• Modely ARMA, AR, MA, ARX, OE, ARMAX, BJ

• Jednokroková a vícekroková predikce výstupu

• Identifikace v uzavřené smyčce

• Identifikace technologických procesů v praxi

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• M. Hofreiter: Identifikace systémů I, ČVUT, 2009.

• L. Ljung: System Identification - Theory for the User, Prentice Hall PTR, 1999.

• P. Noskievič: Modelování a identifikace systémů, MONTANEX a.s., 1999.

• L. Ljung: System Identification - Theory for the User, Prentice Hall PTR, 1999.

• P. Noskievič: Modelování a identifikace systémů, MONTANEX a.s., 1999.

• R. Pintelon, J. Schoukens: System Identification-A Frequency Domain Approach, IEEE Press, 2001.

https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6698106.html