Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie navrhování strojních součástí a jejich skupin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W36OZ006 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Josef Zicha
Přednášející:
Martin Dub, Josef Zicha
Cvičící:
Martin Dub, Josef Zicha
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Teorie realizace požadovaných kinematických a silových vazeb mezi dotýkajícími se strojními součástmi a obecné způsoby jejich spojování ve funkční montážní jednotky (Spojení šroubová, svěrná, lisovaná, drážková, klínová, nýtová, svarová, pájená, lepená). Teorie převodů ozubených, řetězových, řemenových a třecích. Rotační vazby, ložiska.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Problematika závitových a šroubových spojů, napěťové a deformační analýzy předpjatých šroubových spojů, výpočty únosnosti a životnosti, zlepšování provozních vlastností spojů, tribologické poměry na šroubových plochách.

• Tvarové a silové spoje, pevnostní výpočty, tribologie ploch, opotřebení, kontaktní tlaky.

• Materiálové spoje, analýzy napěťových a deformačních stavů, pevnostní řešení, vliv dynamiky zatěžování.

• Teorie přenosu výkonů při rotačním, translačním a kombinovaném přenosu pohybu.

• Přenos výkonu pohybovými závitovými dvojicemi, kinematika, dynamika přenosu výkonu, energetické ztráty při přenosu výkonu.

• Teorie přenosu výkonu ozubenými převody, druhy ozubení, kinematické vazby, dynamika přenosu výkonu, energetické ztráty při přenosu výkonu ozubenými převody.

• Pevnostní výpočty valivých ozubených převodů, výpočty torzních tuhosti, určení kinematické přesnosti.

• Hypoidní, cykloidní a harmonické převody ozubené převody, specifika pevnostních výpočtů a životnosti.

• Kinematika a dynamika řemenových a řetězových převodů, pevnostní výpočty, životnost.

• Třecí převody, variátory, kinematika, dynamika a životnost převodů, konstrukce převodů.

• Teorie rotačních vazeb pro přenos radiálních a axiálních sil v mechanismech.

• Teorie provozuschopnosti valivých ložisek.

• Teorie provozuschopnosti kluzných ložisek.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Bobzin, K., Bartels, T.: Industrial Tribology: Tribosystems, Friction, Wear and Surface Engineering, Lubrication, Wiley. 2011

• Collins, J.A., Busby, H.R., Staab, G.H.: Mechanical Design of Machine Elements and Machines: A Failure Prevention Perspective, Wiley. 2010

• Klebanov, B.M., Barlam, D.M., Nystrom, F.E.: Machine Elements: Life and Design, CRC Press. 2007

• Klit, P., Pedersen, N.L.: Machine Elements: Analyses and Design, Polyteknisk Forlag. 2014

• Shigley, Mischke: Mechanical Engineering Design, Nex York, 1989

• Harris, Kotzalas: Essential concepts of bearing technology. CRC press. 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6697706.html