Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Povrchy a rozhraní

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32OZ005 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Ladislav Cvrček, Petr Špatenka
Přednášející:
Ladislav Cvrček, Petr Špatenka
Cvičící:
Ladislav Cvrček, Petr Špatenka
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

•Definice povrchu a rozhraní, termodynamické charakteristiky

•Vlastnosti povrchů – energie, drsnost

•Analýza povrchů, metody charakterizování

•Povrchové napětí, smáčivost a její role

•Adsorpce, katalýza

•Adheze, princip adheze

•Úpravy povrchů I – chemické modifikace

•Úpravy povrchů II– roubování, tenké vrstvy

•kompozity

•Funkční povrchy

•Tribologie

•Kovy – rozhraní, zrna

•Nanostrukturované materiály, povrchy a nanočástice

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Definice povrchu a rozhraní, termodynamické charakteristiky

•Vlastnosti povrchů – energie, drsnost

•Analýza povrchů, metody charakterizování

•Povrchové napětí, smáčivost a její role

•Adsorpce, katalýza

•Adheze, princip adheze

•Úpravy povrchů I – chemické modifikace

•Úpravy povrchů II– roubování, tenké vrstvy

•kompozity

•Funkční povrchy

•Tribologie

•Kovy – rozhraní, zrna

•Nanostrukturované materiály, povrchy a nanočástice

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•J-Fiala, I.Kraus: Povrchy a rozhraní. ČVUT v Praze 2009. ISBN 978-80-01-04248-2

•L. J.Brillson: An Essential Guide to Electronic Material Surfaces and Interfaces. Wiley 2016. ISBN 9781119027119

•G. Wedler: Lehrbuch der Physkalischen Chemie. VCH 1987. ISBN 3-527-26702-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6697406.html