Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Plazma a materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32OZ004 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Ladislav Cvrček, Petr Špatenka
Přednášející:
Ladislav Cvrček, Petr Špatenka
Cvičící:
Ladislav Cvrček, Petr Špatenka
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Moderní technologie založené na generování plazmy budou představeny jako efektivní nástroj pro tvorbu nových materiálů a jejich modifikaci. Použití technologií bude zahrnovat povrchové úpravy jak kovových materiálů, tak i polymerních a kompozitních materiálů, například z oblasti nanomateriálů a nanoprášků

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní a speciální technologie a jejich využití v materiálovém inženýrství

•Povlaky připravované metodami PVD a CVD

•Povlaky připravované kombinací metod PACVD nebo HIPIMS

•Nástřiky (plazmatické, HVOF, cold spraying)

•Plazmová polymerizace a modifikace povrchu

•Mechanické vlastnosti (tloušťka, adheze, nanotvrdost, tribologie, drsnost)

•Chemické složení a morfologie (EDS, WDS, EBSD, XPS, SEM, TEM, XRD)

•Aplikace plazmových nástřiků

•Laserové aplikace

•Aplikace PVD a CVD vrstev (automobilový průmysl, lékařství, atd.)

•Modifikace povrchu (adheze, smáčivost)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Chiow San Wong, Rattachat Mongkolnavin, Elements of Plasma Technology, SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology, Springer, 2015, ISBN 9811001170.

•Riccardo d’Agostino, Pietro Favia, Yoshinobu Kawai,Hideo Ikegami, Noriyoshi Sato, and Farzaneh Arefi-Khonsari eds. : Advanced Plasma Technology. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008

•Non-Thermal Plasma Technology for Polymeric Materials: Applications in Composites, Nanostructured Materials, and Biomedical Fields. Sabu Thomas, Miran Mozetic, Uros Cvelbar, Petr Spatenka, K.M. Praveen, Elsevier Science, 2018, ISBN: 0128131527, 9780128131527.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6697306.html