Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letecké a kosmické materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32OZ002 ZK 65P+13S
Garant předmětu:
Libor Beneš, Petr Špatenka
Přednášející:
Libor Beneš, Petr Špatenka
Cvičící:
Libor Beneš, Petr Špatenka
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět je cílen na seznámení s aktuálními trendy v oblasti kovových i nekovových konstrukčních materiálů, určených pro letecké, resp. kosmické konstrukce.Posluchači získají znalosti a dovednosti, resp. jsou seznamováni s metodikou, nezbytnou pro optimální aplikaci leteckých materiálů, ve vazbě na jejich konstituci a specifika technologií zpracování, s ohledem na mikro/makrostrukturu, užitné vlastnosti a zejména pak na typické aplikace vybraných leteckých materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Požadavky a klasifikace hlavních skupin technických materiálů pro aplikace v leteckém průmyslu, charakteristika základních leteckých materiálů.

•Značení materiálů podle EN.

•Návrh materiálu pro užitek výrobku z hlediska funkce, ekonomiky technologie a životního prostředí.

•Specifické požadavky na materiály pro aplikace v leteckém/kosmickém průmyslu.

•Optimální volba materiálu pro letecké konstrukce při respektování hmotnosti, odolnosti a bezpečného provozu.

•Skupiny materiálů používaných při konstrukci draků letadel a částí motoru.

•Slitiny hliníku, technicky čistý titan a jeho slitiny, slitiny hořčíku, superslitiny na bázi niklu a

kobalt, vysokopevnostní ocel.

•Inženýrské plasty, keramika, vlákny a částicemi vyztužené kompozity, návrh a optimalizace kompozitních struktur.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Janovec, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008.

•Macek, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003.

•Michna, Š. a kol.: Encyklopedie hliníku, Prešov 2005, ISBN 80-89041-88-4.

•Middleton, D.H.: Composite materials in aircraft structures, Longman Group, 1990.

•ASM Handbook, Vol. 02 Properties and Selection of Nonferrous Alloys.

•ASM Handbook Vol. 01 Properties and Selection: Irons, Steels and High Performance Alloys.

•F.C. Campbell: Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials. Elsevier, 2006. ISBN-13: 978-1-85-617495-4.

•Baker, A.: Composite materials for aircraft structures, AIAA 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6697106.html