Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kompozity a povrchy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32TZ002 ZK 65P
Garant předmětu:
Ladislav Cvrček, Petr Špatenka
Přednášející:
Ladislav Cvrček, Petr Špatenka
Cvičící:
Ladislav Cvrček, Petr Špatenka
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

•Chemická struktura polymerů, kopolymerů a polymerních směsí

•Tepelné vlastnosti polymerních materiálů, tání, skelný přechod, krystalizace

•Deformační chování, mechanické vlastnosti a degradační procesy

•Aditiva do polymerů včetně nanočástic a jejich vliv na vlastnosti

•Kompozity s polymerní matricí, vlastnosti matrice a výztuže

•Definice povrchu a rozhraní, termodynamické charakteristiky

•Vlastnosti povrchů – energie, drsnost

•Analýza povrchů, metody charakterizování

•Povrchové napětí, smáčivost a její role

•Adheze, princip adheze, role adheze v kompozitech

•Úpravy povrchů I – chemické modifikace

•Úpravy povrchů II– roubování, tenké vrstvy

•Tribologie

•Nanostrukturované materiály, povrchy a nanočástice

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Chemická struktura polymerů, kopolymerů a polymerních směsí

•Tepelné vlastnosti polymerních materiálů, tání, skelný přechod, krystalizace

•Deformační chování, mechanické vlastnosti a degradační procesy

•Aditiva do polymerů včetně nanočástic a jejich vliv na vlastnosti

•Kompozity s polymerní matricí, vlastnosti matrice a výztuže

•Definice povrchu a rozhraní, termodynamické charakteristiky

•Vlastnosti povrchů – energie, drsnost

•Analýza povrchů, metody charakterizování

•Povrchové napětí, smáčivost a její role

•Adheze, princip adheze, role adheze v kompozitech

•Úpravy povrchů I – chemické modifikace

•Úpravy povrchů II– roubování, tenké vrstvy

•Tribologie

•Nanostrukturované materiály, povrchy a nanočástice

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Davis, Jennifer M: Composite Materials in Engineering Structures. Nova Science Publishers, Incorporated 2011 SBN: ISBN:9781617288579

•L..J.Brillson: An Essential Guide to Electronic Material Surfaces and Interfaces. Wiley 2016. ISBN 9781119027119

•Fakirov, S.: Fundamentals of Polymer Science for Engineers, Wiley – VCH Verlag GmbH, ISBN 9783527341313

•J-Fiala, I.Kraus: Povrchy a rozhraní. ČVUT v Praze 2009. ISBN 978-80-01-04248-2

•L..J.Brillson: An Essential Guide to Electronic Material Surfaces and Interfaces. Wiley 2016. ISBN 9781119027119

•G. Wedler: Lehrbuch der Physkalischen Chemie. VCH 1987. ISBN 3-527-26702-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6696906.html