Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální metalurgie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32TZ001 ZK 65P
Garant předmětu:
Jana Sobotová
Přednášející:
Jakub Horváth, Jiří Janovec, Jana Sobotová, Petr Zuna
Cvičící:
Jakub Horváth, Jiří Janovec, Jana Sobotová, Petr Zuna
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

•Termodynamika a struktura kovových fází.

•Termodynamika a struktura kovových slitin

•Teorie mřížkových poruch.

•Deformační chování kovů a jejich slitin

•Zpevňovací a odpevňovací mechanismy v kovových soustavách

•Fázové transformace v kovových soustavách.

•Teorie degradačních procesů a jejich vliv na vlastnosti materiálů

•Lineární a elasticko-plastická lomová mechanika

•Únava materiálů, predikce vzniku únavového lomu

•Teorie tečení

•Korozní inženýrství

•Tribologické degradační děje

•Radiační poškození matriálů

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Termodynamika a struktura kovových fází.

•Termodynamika a struktura kovových slitin

•Teorie mřížkových poruch.

•Deformační chování kovů a jejich slitin

•Zpevňovací a odpevňovací mechanismy v kovových soustavách

•Fázové transformace v kovových soustavách.

•Teorie degradačních procesů a jejich vliv na vlastnosti materiálů

•Lineární a elasticko-plastická lomová mechanika

•Únava materiálů, predikce vzniku únavového lomu

•Teorie tečení

•Korozní inženýrství

•Tribologické degradační děje

•Radiační poškození matriálů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•JANOVEC, J., P. ZUNA a K. MACEK. Fyzikální metalurgie. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-010-2935-2.

•FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, 299 s. ISBN 978-80-01-04248-9.

•LAUGHLIN, D. E. a K. HONO, ed. Physical metallurgy. 5th ed. Amsterdam: Elsevier, c2014. ISBN 978-0-444-53770-6.

•CALLISTER, W. D. a D. G. RETHWISCH. Fundamentals of materials science and engineering: SI version. 4th ed. Hoboken: Wiley, c2013. ISBN 978-1-118-32269-7.

•ANDREWS, K.W. Physical metalurgy: Techniques and applications, London: Allen, C 1973.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6696806.html