Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manipulátory a roboty – vybrané statě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W35OZ001 ZK 65P+13C česky
Garant předmětu:
Vladimír Andrlík
Přednášející:
Vladimír Andrlík
Cvičící:
Vladimír Andrlík
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

•Syntéza struktur pohybových systémů manipulačních zařízení

•Identifikace a hodnocení provozních parametrů manipulátorů a robotů

•Strategie tvorby konstrukcí základních funkčních skupin

•Koncepce řízení robotů, aplikace senzorického vybavení

•Charakteristika vývoje konstrukcí manipulátorů a robotů, význam nekonvenčních principů materiálů

•Určování kinematické struktury

•Pohybové systémy

•Návrh pohonů průmyslových robotů a manipulátorů

•Pohybové jednotky

•Výstupní hlavice

•Konstrukční skupiny PRM

•Návrhové výpočty

•Řídicí systémy

•Použití v praxi

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Matička, R.; Talácko, J.: Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů; Praha; ČVUT v Praze; 1995

•Matička, R.; Talácko, J.: Mechanismy manipulátorů a průmyslových robotů; Praha; SNTL; 1991

•Mráz, P.; Talácko, J.: Konstrukce strojů s kompozitními materiály; Praha; Nakladatelství ČVUT; 2006

•Andrlík, V. a kol.: Automatizace výrobních strojů a zařízení, učební text, VSZ, FS ČVUT v Praze, 2014

•Andrlík, V. a kol.: Průmyslové roboty a manipulátory, učební text VSZ, FS ČVUT v Praze, 2015

•firemní materiály Manipulace, kinematické parametry, polohování, tuhostní charakteristiky.

•Kolíbal, Z. a kol.: Roboty a robotizované výrobní technologie, VUT v Brně, VUTIUM 2016

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6696306.html