Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Aerospace materials

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E321085 Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Přednášející:
Vladimír Mára (gar.), Libor Beneš (gar.)
Cvičící:
Vladimír Mára (gar.), Libor Beneš (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Charakteristiky základních vlastností leteckých a kosmických materiálů. Specifické požadavky na materiály pro aplikace v leteckém průmyslu. Optimální volba materiálu pro letecké a kosmické konstrukce při respektování základních požadavků, týkajících se hmotnosti, životnosti a bezpečného provozování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Historie, vývoj, současnost a budoucnost leteckých a kosmických materiálů ve vztahu k rozvoji letecké techniky.

•Skupiny materiálů používaných ve stavbě dílců draků a motorů.

•Specifika požadavků na letecké a kosmické materiály.

•Optimální volba materiálu pro letecké a kosmické konstrukce, základních požadavky ve vazbě na hmotnosti, životnosti a bezpečnost provozování.

•Slitiny hliníku využívané v letectví a kosmonautice.

•Slitiny hořčíku pro letecké a kosmické konstrukce.

•Technicky čistý titan a jeho slitiny, využívané v letectví a kosmonautice.

•Superslitiny na bázi niklu a kobaltu - pro vysokoteplotní aplikace.

•Oceli pro leteckou techniku - oceli korozivzdorné, vysokopevné a oceli pro extrémní teploty.

•Konstrukční plasty využívané v letectví a kosmonautice.

•Konstrukční keramika a její využití v leteckých a kosmických konstrukcích.

•Kompozity vláknové a částicové, jejich vývoj a uplatnění pro letecké a kosmické konstrukce.

•Porovnání jednotlivých skupin, Ashbyho mapy, specifika designu materiálu pro leteckou a kosmickou techniku.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. 2001. Brno: CERM, 2001. ISBN 80-720-4193-2.

•MACEK, K. a P. ZUNA. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-010-2798-8.

•USTOHAL,V.: Letecké materiály. VUT Brno, 1988

•HUSSEY B., WILSON J.: Light Alloys. Directory and databook. Chapman & Hall, 1998

•MICHNA, Š. a kol.: Encyklopedie hliníku, Prešov 2005, ISBN 80-89041-88-4

•BAKER, A.: Composite materials for aircraft structures, AIAA 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:B-37
Mára V.
Beneš L.

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Mára V.
Beneš L.

10:45–12:15
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Posluchárna 12132
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6696206.html