Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Materiály pro přesnou mechaniku, optiku a lékařské aplikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W36OZ004 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Jan Hošek
Přednášející:
Jan Hošek
Cvičící:
Jan Hošek
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Cílem předmětu je rozšíření inženýrských znalostí o materiálech používaných v přesné mechanice, optice a lékařských přístrojích, jejich vlastnostech, výhodách a omezeních jejich použití.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Klasické a speciální materiály aplikované v konstrukci přístrojů a v lékařství.

• Podmínky pro volbu optimálních konstrukčních materiálů zejména s ohledem na fyzikální, mechanické a termomechanické vlastnosti (atomové číslo, el. vodivost, modul pružnosti, isotropie, koef. tepelné roztažnosti atd.), s ohledem na pracovní prostředí (biotolerance, vakuum, agresívní plyny, korozní vlivy, otřesy atd.) a s ohledem na ekonomické faktory výroby a používání (cena, trvanlivost resp. životnost, náročnost na údržbu, obrobitelnost atd.).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Josef Kamarád, Materiály pro přesnou mechaniku a optiku, Vydavatelství ČVUT, 1971

• David Doran,Bob Cather, Construction Materials Reference Book, Routledge, 2013

• Jonathan Black, Biological Performance of Materials: Fundamentals of Biocompatibility 4th Edition, CRC Press; 2005

• Peter Domone, John Illston Construction Materials: Their Nature and Behaviour, CRC Press Book, 2010

• Michael F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, Pergamon Press, 2005

• Šulc, V.: Krystaly a jejich technické využití, Vydavatelství ČVUT, 1983

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6693506.html