Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální identifikace vlastností strojních mechanismů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W36OZ003 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Jan Hošek
Přednášející:
Jan Hošek, František Lopot
Cvičící:
Jan Hošek, František Lopot
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou technických měření globálních vlastností strojních mechanismů a identifikací stavů jejich pohyblivých i nepohyblivých částí. Jsou zahrnuty metody měření, varianty návrhů zkušebních stanovišť, metody simulace provozního zatížení, metodiky provádění zkoušek a způsob snímání, vyhodnocení a interpretace naměřených dat. Jsou řešeny návaznosti experimentů na teoretické a simulační metody a jejich vzájemné verifikace. Analýza chování strojních mechanismů a součástí v provozu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• teoretický rozbor mechanismu, kinematika, silové účinky, vzájemné interakce dílů

• definice globálních parametrů mechanismů

• definice partikulárních parametrů mechanismů

• metody a varianty identifikace globálních a partikulárních parametrů

• metody výběru senzorů

• metodika návrhu měřicího postupu

• navrhování mechanických částí experimentálních stanovišť

• navrhování elektrických částí experimentálního stanoviště

• metody simulace provozu

• snímání a archivace dat

• zpracování dat, vyhodnocení práce s primárním, sekundárním a terciárním grafem

• interpretace výsledků

• návaznost experimentů na teoretické a simulační metody a jejich vzájemné verifikace

• analýza chování strojních mechanismů a součástí v provozu

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Hoffmann, K.: An Introduction to Measurements using Strain Gages. HBM Darmstadt, 1989.

• SINCLAIR, I. 2001. Sensors and Transducers. New York (USA): ISA, 2001. 306 p. ISBN 07-50649-321.

• Introduction to LabVIEW, National Instruments [online].

• Getting Started with LabVIEW, National Instruments [online].

• Hardwick, C.: Practical Design of Experiments: Doe Made Easy!, Createspace Independent Pub. 2013.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6693406.html