Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná koherentní optika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W36OZ002 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Josef Zicha
Přednášející:
Šárka Němcová, Josef Zicha
Cvičící:
Šárka Němcová, Josef Zicha
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Rozšíření znalostí v oblasti vlnové optiky s důrazem na aplikace v měřicích přístrojích, průmyslu a medicíně.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Využití jevů polarizace, ohybu, rozptylu, dvojlomu a některých nelineárních jevů v metrologii.

• Principy různých typů laserů, oblasti jejich použití.

• Časová a prostorová koherence, vzájemná koherence zdrojů.

• Fourierova spektroskopie a Fourierova optika.

• Optika krystalů. Polarizace - Jonesův a Muellerův počet.

• Rayleighův rozptyl. Ramanova spektrometrie.

• Lasery – generace záření; vláknové, polovodičové, laditelné lasery. Generace druhé harmonické, Q-switch, Pockelsova cela. Metody další monochromatizace laserového záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• P.Václavík: Technická optika II, skriptum ČVUT Praha, 1991

• Vrbová, M., Jelínková, H., Gavrilov, P.: Úvod do laserové techniky, Vydavatelství ČVUT, 1994

• K. Thyagarajan, A.K. Ghatak, Lasers - theory and applications

• B.E.A. Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics

• Smith W. J.: Modern Optical Engineering, SPIE Press, 2008, ISBN-10: 0071476873

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6693306.html