Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Principy měření neelektrických veličin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W14OZ003 ZK 52P+26C
Garant předmětu:
Martin Novák
Přednášející:
Martin Novák
Cvičící:
Martin Novák
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Kurz je zaměřen na zvládnutí pokročilých metod elektrického měření neelektrických veličin jako např. teplota, tlak, vlhkost, poloha, rychlost atd. Kromě fyzikálních principů vybraných snímačů bude kladen důraz i na jejich správné použití v aplikacích. Probírány budou rovněž možnosti verifikace údajů ze snímačů.

Konkrétní veličiny budou vždy vybrány podle témat dizertačních prací studentů a přizpůsobeny individuálním potřebám doktoranda ve vztahu k tématu jeho dizertační práce a některého ze čtyř okruhů definovaných v osnově přednášek. Součástí je napsání rešeršně-výzkumné zprávy na dohodnuté téma.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Měření teploty (kontaktní, bezkontaktní)

• Měření síly, tlaku, vlhkosti

• Měření polohy, deformace, rychlosti, zrychlení

• Měření průtoku, výšky hladiny

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• FRADEN, Jacob. Handbook of modern sensors: physics, designs, and applications [online]. Fifth edition. Cham: Springer, [2016], 2016 [cit. 2018-12-04]. ISBN 9783319193038.

• Measurement, instrumentation, and sensors handbook: spatial, mechanical, thermal, and radiation measurement [online]. Second edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2014], 2014 [cit. 2018-12-04]. ISBN 9781439863268.

• NEBYLOV, A. V. Aerospace sensors [online]. [New York, N.Y.] (222 East 46th Street, New York, NY 10017): Momentum Press, 2013. Sensors technology series [cit. 2018-12-04]. ISBN 9781606500613.

• NORTHROP, Robert B. Introduction to instrumentation and measurements [online]. Third edition. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014, 2014 [cit. 2018-12-04]. ISBN 9781466596795.

• Automotive sensors [online]. 1st ed. New York: Momentum Press, 2009. Sensors technology [cit. 2018-12-04]. ISBN 9781606500118.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6692906.html