Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inteligentní přístroje a systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W14OZ001 ZK 39P+39C
Garant předmětu:
Jan Chyský
Přednášející:
Jan Chyský
Cvičící:
Jan Chyský
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

•Předmět je orientován na pokročilou podporu experimentální práce v laboratořích, na automatizované měření, sběr a zpracování informací z procesů. Podle zaměření posluchačů se zabývá systémy založenými na HW platformě PC s interfejsem pro styk s prostředím a SW MATLAB a/nebo LabView. Laboratorní cvičení probíhá na systémech NI PXI, PC s NI6024 případně cRIO.

•Digitální zpracování signálu, vzorkování a kvantování. Převodníky D/A a A/D, principy, statické a dynamické vlastnosti.

•Nejistoty měření a jejich zpracování

•Přenos dat z/do procesu. Přenos v základním a přeloženém pásmu, kódování. Telemetrie.

•Mesh sítě, jejich technologie, struktura a použití.

•Vliv vnějších vlivů na měřenou hodnotu, elektromagnetická kompatibilita.

•Filtrace signálu, analogové a digitální filtry.

•Algoritmy a metody pro vyhodnocení digitálního signálu. Fourierova a korelační analýza.

•Grafické programování aplikací v prostředí MATLAB SIMULINK a LabView

•Aplikace FPGA pro ultra rychlý sběr a zpracování informací z procesu.

•Vestavné systémy a jejich aplikace (systém NI CompactRIO).

•PC jako měřicí počítač. Zásuvné měřicí karty. Měřicí řetězce s personálním počítačem z hlediska EMC.

•Signálové procesory, struktura, I/O systém, použití.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•DAVÍDEK, Vratislav, Miloš LAIPERT a Miroslav VLČEK. Analogové a číslicové filtry. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 8001021785.

•PATYUKOV, V. G. Signal Filtration in Phase Measurements. Measurement Techniques. 2003, vol. 46, no. 7, s. 710- 712. ISSN 0543-1972.

•JAN, Jiří. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. 2. upr. a rozš. vyd. Brno: VUTIUM, 2002. ISBN 8021415584;9788021415584.

•Bengtsson Lars E.. Embedded Measurement Systems, Thesis for the Degree of Doctor of Philisopy, Department of Physics, University of Gothenburg Sweden 2013.

•National Instruments. LabVIEW: software for measurement and automation. Austin, TX: National Instruments, 2001.

•SOKOLOFF, Leonard. Applications in LabVIEW. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall, 2004. ISBN 0130161942.

•COLGREN, Richard D. Basic MATLAB, Simulink, and Stateflow. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2007. ISBN 9781563478383

•PIETRUSZKA, Wolf D. MATLAB und Simulink in der Ingenieurpraxis: Modellbildung, Berechnung und Simulation. 3., bearb. und erw. Aufl. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2012. ISBN 3834817643;9783834817648;.

•Microrisc (firma). IQRF: IQMESH : wireless MESH networks in a snap. Jičín: Microrisc, 2010.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6692706.html