Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízené tlumení vibrací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31OZ007 ZK 26P+52C
Garant předmětu:
Zbyněk Šika, Michael Valášek
Přednášející:
Václav Bauma, Zbyněk Šika, Michael Valášek
Cvičící:
Václav Bauma, Zbyněk Šika, Michael Valášek
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Student se seznámí s metodami řízeného tlumení vibrací mechanických soustav.

•Základní metody aktivního tlumení vibrací, aktivní a poloaktivní metody.

•Aktuátory, senzory a jejich dynamické vlastnosti pro řízené aktivní struktury, technologická realizace.

•Dynamické modely řízených aktivních struktur. Metody redukce modelů, spojování dílčích modelů, identifikace modelů v otevřené a uzavřené smyčce.

•Základní fyzikální principy řízení aktivních struktur.

•Modální pozorovatelnost a řiditelnost. Optimalizace typu a polohování senzorů a aktuátorů.

•Kolokované a nekolokované řízení aktivních struktur. Jev spillover. Disipativní a kolokované řízení struktur.

•Různé zpětné vazby. Použití metod robustního řízení pro struktury. LQG, H2, Hinf.

•Řízení tlumení a řízení tuhosti řízených aktivních struktur.

•Centralizované a decentralizované řízení struktur. Metody nelineárního řízení pro řízení struktur.

•Řízení tvarováním vstupu

•Vlnové řízení.

•Mechatronická tuhost.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Preumont, A.: Vibration Control of Active Structures: An Introduction , Kluwer 2002

•Gawronski, W.: Advanced Structural Dynamics and Active Control of Structures, J. Wiley 2004

•Preumont, A.: Mechatronics: Dynamics of Electromechanical and Piezoelectric Systems, Springer, Dordrecht 2006

•Beneš, P.: Řízení tvarováním vstupu se zobecněnými podmínkami, PhD Thesis, FS CVUT, Praha 2013

•Marek, O.: Řízení polohy poddajných struktur vlnovou metodou, PhD Thesis, FS CVUT, Praha 2013

•odkaz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6688706.html