Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízené mechanické soustavy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31OZ006 ZK 26P+52C
Garant předmětu:
Michael Valášek
Přednášející:
Václav Bauma, Zbyněk Šika, Michael Valášek
Cvičící:
Václav Bauma, Zbyněk Šika, Michael Valášek
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Student se seznámí s metodami řízení mechanických soustav.

•Popisy a vlastnosti dynamických mechanických soustav.

•Klasická zpětná vazba (PID, kaskádní regulace, Bodeho diagram, geometrické místo kořenů).

•Stavová zpětná vazba (Ackermannova formule).

•Lineární optimální řízení.

•Výstupní zpětná vazba.

•Estimátor stavu a Kalmanův filtr.

•Optimální řízení.

•Lyapunovova stabilita.

•Přesná zpětnovazební linearizace.

•Sliding mode control. NQR.

•Prediktivní řízení

•Diskrétní řízení

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Lewis, F.: Applied Optimal Control and Estimation; Digital Design and Implementation, J. Wiley 1992

•Sastry, S.: Nonlinear Systems: Analysis, Stability, and Control, J. Wiley1999

•Rossiter, J.A.: Model-Based Predictive Control: A Practical Approach, CRC Press, 2004

•Arnold, M., Schiehlen, W. (eds.): Simulation Techniques for Applied Dynamics, Springer 2009

•Schiehlen, W., Valasek, M. (eds.): Virtual Nonlinear Multibody Systems, Kluwer 2003

•odkaz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6688606.html