Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Efektivní algoritmy pro soustavy mnoha těles

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31OZ002 ZK 26P+52C
Garant předmětu:
Michael Valášek
Přednášející:
Václav Bauma, Zbyněk Šika, Michael Valášek
Cvičící:
Václav Bauma, Zbyněk Šika, Michael Valášek
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Student se seznámí s moderními efektivními metodami formulace a řešení kinematiky a dynamiky soustav mnoha těles.

•Přehled tradičních formalismů soustav mnoha těles a jejich problémy.

•Efektivní algoritmy řešení kinematiky: parametrická metoda, metoda strukturní aproximace.

•Efektivní algoritmy řešení dynamiky: Rekurzivní formalismus metody článkových těles.

•Efektivní algoritmy řešení dynamiky: Rekurzivní formalismus metody kompozitních tuhých těles.

•Efektivní algoritmy řešení dynamiky: Rekurzivní formalismus reziduové metody.

•Efektivní algoritmy řešení dynamiky na paralelních procesorech: metoda Divide-and-Conquer.

•Efektivní algoritmy řešení dynamiky na paralelních procesorech: eliminační metoda.

•Efektivní algoritmy řešení dynamiky na paralelních procesorech: molekulová dynamika.

•Metody redukce modelů mnoha poddajných těles.

•Metody efektivního užití symbolické algebry.

•Efektivní řešení soustav algebro-diferenciálních rovnic.

•Metoda co-simulace.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996

•Featherstone, R.: Rigid Body Dynamics Algorithms, Springer 2008

•Kukula P., Valasek M.: Kinematical Solution by Structural Approximation, In: Kecskeméthy A., Müller A. (eds) Computational Kinematics. Springer 2009, pp. 323-330

•Rapaport, D.C.: The Art of Molecular Dynamics Simulation, Cambridge University Press 2010

•Banerjee, A.K.: Flexible Multibody Dynamics: Efficient Formulations and Applications, John Wiley 2016

•Arnold, M., Schiehlen, W. (eds.): Simulation Techniques for Applied Dynamics, Springer 2009

•L. Mraz, Efficient Parallel Solution of Multibody Dynamics, Ph.D. Thesis, FME CVUT in Prague, 2017

•odkaz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6688206.html