Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analýza dat a výpočetní inteligence

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31OZ001 ZK 39P+39C
Garant předmětu:
Ivo Bukovský, Michael Valášek
Přednášející:
Václav Bauma, Ivo Bukovský, Zbyněk Šika, Michael Valášek
Cvičící:
Václav Bauma, Ivo Bukovský, Zbyněk Šika, Michael Valášek
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Doktorandi získají přehled o metodách výpočetní inteligence a analýze dat a dokáží se orientovat v klasických i

nejnovějších trendech umělé inteligence využívající zejména strojové učení a neuronové sítě. Hlubší náhled a dovednosti studenti získají vypracováním předmětového projektu na zadané téma podle zaměření konkrétního doktoranda nebo studijní skupiny.

•Historie výpočetní a umělé inteligence, datové analytiky a dataminingu

•Základy strojového učení, adaptační algoritmy, optimalizace

•Princip supervizorovaných neuronových sítí pro predikci a klasifikaci

•Základní metody analýzy dat (lineární a nelineární korelační analýzy, MI, PCA, SVD)

•Metody automatického třídění dat (clustering) a metody vizualizace N-rozměrných dat (k-means, PCA, SVD, tSNE)

•Samoorganizační mapy

•Základy metod a nástrojů zpracování velkých dat (BigData, k-medoids, Hadoop, MapReduce, Spark)

•Autoenkodéry pro klasifikace a redukci dimenzionality

•Detekce neočekávaných stavů neuronovými sítěmi

•Nové metody výpočetní inteligence pro zpracování dat (DeepLearning, Transfer Learning, Transformer neural

networks,…)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•DAVID B FOGEL, DERONG LIU a JAMES M KELLER. Fundamentals of Computational Intelligence: Neural

Networks, Fuzzy Systems, and Evolutionary Computation. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-119-

21434-2.

•RAMSUNDAR, Bharath a Reza Bosagh ZADEH. TensorFlow for deep learning: from linear regression to

reinforcement learning. 2018. ISBN 978-1-4919-8042-2.

•LECUN, Yann, Yoshua BENGIO a Geoffrey HINTON. Deep learning. Nature. 2015, 521(7553), 436–444.

•BUKOVSKY, Ivo, Witold KINSNER a Noriyasu HOMMA. Learning Entropy as a Learning-Based Information

Concept. Entropy [online]. 2019, 21(2), 166. ISSN 1099-4300. Doi:10.3390/e21020166

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6688106.html